Nasadzenia drzew przy autostradzie

Nasadzenia drzew z gatunku klonów

Projekty zieleni autostradowej nie powinny bagatelizować aspektu integrowania systemu ciągów komunikacyjnych z istniejącym krajobrazem. Tereny autostradowe to największe tereny zieleni do zagospodarowania. Czynniki takie jak bezpośrednie nasłonecznienie, brak wilgoci w powietrzu czy silne wiatry nie sprzyjają jednak przesadzaniu drzew. Aby temu zaradzić, na odcinku autostrady A4 przy węźle komunikacyjnym Knurów, zastosowano system Hydrobox.

Korzyści z zastosowania HYDROBOX MAT PROFI 20x34x4:
– mniejsza ilość “wypadów” przy nasadzeniach
– oszczędność inwestycyjna
– wzmocnienie systemu korzeniowego drzewa
– zabezpieczenie przed przesuszeniem i nadmierną wilgocią

Autostrada A4, węzeł Knurów