Nasadzenia skwerów ozdobnych

  • _MG_3045
  • _MG_3034
  • _MG_2972
  • _MG_2949
  • _MG_2945
  • _MG_2891
  • _MG_2858
  • _MG_2852
  • _MG_2838

Nasadzenia krzewów i kwiatów ozdobnych

Osiedla zarządzane przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty coraz częściej ubiegają się o dofinansowanie prac zw. z zazielenieniem, rewitalizacją czy uprzątnięciem zaniedbanych osiedli, skwerów, przestrzeni miejskich. Utrzymanie terenów zielonych wiąże się jednak często z wysokimi kosztami administracyjnymi. Nie zawsze jednak tak musi być.

Korzyści z zastosowania HYDROBOX MAT PROFI 20x20x2 / 20x30x4:
– bogatsze ulistnienie i wybarwienie roślin
– oszczędność kosztów pielęgnacji roślin
– zabezpieczenie przed przesuszeniem i przelaniem
– wzmocnienie ekologicznego wizerunku miasta

Nysa, Śródmieście