Zastosowanie

Magazyn wody dla profesjonalistów

HYDROBOX to opatentowany system do nawadniania roślin ogrodowych, zieleni miejskiej, trawników, nasadzeń oraz do zabezpieczeń przeciwerozyjnych.


Nasadzanie drzew i krzewów

Sadzenie drzew i krzewów to jedna z najważniejszych czynności w kreowaniu krajobrazu przestrzeni publicznej. Od właściwego umieszczenia drzew i krzewów w gruncie zależy ich długowieczność. Poszczególne gatunki różnią się wymaganiami, co do rodzaju i wilgotności gleby, nasłonecznienia, warunków klimatycznych. Różnie też znoszą mrozy.

W okresie pierwszych kilku lat od założenia ogrodu nowo posadzone drzewa są niewielkie. Dopiero później nabierają bardziej charakterystycznych dla gatunku czy odmiany cech.

HYDROBOX pomaga drzewom i krzewom w przyjęciu się, zmniejszając ilości “wypadów” nawet o 65%. Poprawia również rozwój systemu korzeniowego, wzmacniając go.


Nasadzania ozdobne bylin i kwiatów

Byliny są bardzo ważną grupą roślin w ogrodzie. Przez projektantów nazywane są roślinami uzupełniającymi. O ile drzewa i krzewy stanowią szkielet projektu ogrodu, to byliny i kwiaty dodają krajobrazowi wartości estetycznej. Bardzo często to właśnie one decydują o wizualnym efekcie końcowym ogrodu.

Do prawidłowego wzrostu wszystkie rośliny potrzebują światła słonecznego. Jest spora grupa bylin, która najlepiej czuje się w pełnym słońcu. Niewiele jest gatunków, które chcą rosnąć w całkowitym cieniu – dodatkowo zmuszone są konkurować o wodę z dużymi drzewami. Zarówno niedobór wody (będący skutkiem parowania), jak i jej nadmiar mogą odbić się na wyglądzie roślin ozdobnych. HYDROBOX poprzez optymalizację poziomu nawodnienia wpływa korzystnie na wybarwienie i ulistnienie kwiatów i bylin, przyspieszając ich wzrost.
Zielone dachy i ściany

Ogrody na dachu i zielone ściany zbliżają człowieka do natury. Łagodzą również miejski klimat. Pozwalają na ukrycie niepożądanych widoków zwartej betonowej zabudowy. Skupiają wzrok przechodniów, zachwycając różnorodnością roślin. Coraz częściej zielone ściany stanowią element wystroju wnętrz w budynkach biurowych, galeriach handlowych i hotelach.

Walory zielonych ścian i dachów rozpatrywane są nie tylko w wymiarze estetycznym, lecz również ekologicznym. Mają zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i produkowania tlenu oraz zmniejszają natężenie hałasu ulicznego. Osłanianie ścian budynków pnączami zapobiega ich nadmiernemu nagrzewaniu się podczas upalnego lata, zaś zimą, dzięki warstwie liści, zatrzymują ciepłe powietrze, co ogranicza straty ciepła ponoszone przez budynek. Zastosowanie HYDROBOXu ograniczy wyparowywanie wody, a zużywając mniej wody podczas podlewania, zmniejszymy koszty pielęgnacji. Pozwoli wprowadzić dużą gamę roślin i utrzymać je w dobrej kondycji poprzez zapewnienie odpowiedniej retencji wody. Dzięki unikalnej technologii, łączącej przestrzenne systemy komórkowe oraz HYDROBOX, można w łatwy i ekonomiczny sposób wykonać zielone ściany, jak i nachylone oraz płaskie zielone dachy.


Skarpy i wały

Nowo uformowane skarpy nasypów i wykopów, a także skłony i płaskie powierzchnie infrastruktury obszarów urbanizowanych są obszarami pozbawionymi roślinności. Zanim powierzchnie te zostaną porośnięte przez roślinność, oprócz wywiewania gleby występuje zjawisko erozji. Powoduje to uszkodzenia budowli ziemnych i straty materialne.

HYDROBOX można zastosować jako element retencjonujący wodę, który wspomaga rozwój roślinności, stanowiącej część zabezpieczenia biotechnicznego skarp. Poza poprawą kondycji traw, HYDROBOX zwiększa ich masę korzeniową i rozwój części naziemnych. Znacząco wpływa to na zwiększenie efektywności i trwałości zabezpieczenia przeciwerozyjnego. HYDROBOX można stosować jako element wspomagający dla:

  • samodzielnych pokryć trawiastych,
  • pokryć trawiastych wspomaganych przestrzennymi systemami komórkowymi na skarpach o dużym nachyleniu,
  • pokryć trawiastych na systemach komórkowych w ubezpieczeniach separowanych od podłoża geomembranami.


HYDROBOX:
Większe przyrosty, Odporność na stres wodny, Oszczędność inwestycyjna, Wzmocniony system korzeniowy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI