HYDROBOX

System Nawadniania Roślin

HYDROBOX to idealne rozwiązanie zarówno przy niedoborze wody w glebie, jak i jej nadmiarze.

HYDROBOX – Magazyn wody

Co to jest?

HYDROBOX to opatentowany system do nawadniania roślin ogrodowych, zieleni miejskiej, trawników, nasadzeń oraz do zabezpieczeń przeciwerozyjnych. HYDROBOX to idealne rozwiązanie zarówno przy niedoborze wody w glebie, jak i jej nadmiarze. Potrafi przechwycić i zmagazynować wodę z opadów, podlewania i tę przesączającą się w glebie. Dzięki niemu łatwiej utrzymać rośliny w dobrej kondycji nawet podczas suszy.

Patent – PL 211198, EP 2560472


%

Większe przyrosty biomasy bylin*

%

Więcej plonów**

%

Mniej wypadów***

%

Większa masa korzeni****

* Nawet 46% większe przyrosty biomasy bylin (Cabała A., Wróblewska K., Chohura P., Dębicz R.: Effect of fertilization through geocomposite on nutritional status
of Hosta ‘Halcyon’ plants grown in containers, Acta Scientiarum Polonorum – Hortorum Cultus: 2016, vol. 15, (3), 83-93.)
** Różnica w zbiorze malin (średnia z trzech lat) http://www.geosap.up.wroc.pl/?p=304
*** Procent ilości wypadów w doświadczeniu z sosną zwyczajną Pinus sylvestris L. http://www.geosap.up.wroc.pl/?p=304
**** Różnica w świeżej masie korzeni traw na skarpie o nachyleniu 1 : 2.5 w drugim roku doświadczenia http://www.geosap.up.wroc.pl/?p=304


Jak działa HYDROBOX?

Elastyczna mata przestrzenna, pełniąca funkcję wewnętrznego szkieletu, pozwala na prawidłową pracę superabsorbentu magazującego wodę. Korzenie roślin, dzięki hydrotropizmowi, czyli reakcji ruchowej rośliny wywołanej obecnością wody, przerastają do wnętrza HYDROBOXu. Wykorzystując siłę ssącą, potrafią za pomocą włośników pobrać do 95 % zgromadzonej w HYDROBOXie wody.

Gdy spadnie deszcz, włączymy system nawadniający lub podlejemy nasze rośliny, magazyn wody, jakim jest HYDROBOX, zostanie uzupełniony. Rośliny będą mogły ponownie z niego korzystać. Dzięki systemowi HYDROBOX prawidłowo pielęgnowane rośliny rozwijają się szybciej i są w lepszej kondycji.


HYDROBOX

Skutecznie magazynuje wodę w pobliżu korzeni rośliny przez kilka sezonów wegetacyjnych.

Roślina pobiera z HYDROBOXu tyle wody, ile potrzebuje i kiedy potrzebuje, co efektywnie zwiększa jej przyrosty oraz kondycję.

Zapobiega powstawaniu nieprzepuszczalnej warstwy.

Zmniejsza straty wody, wynikające z procesu parowania nawet o 75,3%.

Szeroki wachlarz zastosowań – można stosować na skarpach, stokach.

Woda jest od razu dostępna i może zostać wykorzystana nawet po kilku miesiącach.

Produkt wielokrotnego użytku – można go swobodnie i bezpiecznie wyjąć z gleby, np. w przypadku jej zanieczyszczenia.

Hydrożel

Ze względu na obciążenie glebą nie spełnia efektywnie funkcji magazynowania wody.

Nie zapewnia wystarczającej ilości wody, ponieważ rozproszony i ściśnięty przez glebę nie ma przestrzeni, by efektywnie magazynować wodę.

Może tworzyć nieprzepuszczalną barierę, ograniczając dostęp do wody.

Woda z hydrożelu paruje równie szybko jak woda z gleby.

Stosowanie na skarpach i stokach może doprowadzić do obsunięć gleby.

Żel najpierw musi zatrzymać wodę, co ze względu na obciążenie glebą jest mocno ograniczone.

Produkt jednorazowy – brak możliwości efektywnego usunięcia z gleby oraz ponownego użycia.


HISTORIA I MISJA

Jak możemy pomóc roślinom przetrwać suszę?

Współtwórca HYDROBOXu, dr Krzystof Lejcuś, wielokrotnie zadawał sobie to pytanie. Naukowiec pragnął wynaleźć panaceum na niepokojącą sytuację hydrologiczną na świecie i jej wpływu na rozwój roślinności. Postanowił rozpocząć badania naukowe.

Prace nad HYDROBOXem trwały ponad 7 lat. Badaniom poddano przede wszystkim właściwości polimerów. Na świecie próbowano mieszać je z glebą, jednak efekty nie były zadowalające. Polimer, aby napęcznieć i zatrzymać wodę, potrzebował miejsca do zwiększenia swojej objętości – wymieszany z ziemią nie potrafił tego zrobić.

Tak narodziła się idea stworzenie przestrzennego magazynu wody. Rozpoczęto poszukiwania materiałów idealnych do opracowania innowacyjnego rozwiązania. Przebadano wówczas ponad 100 rodzajów geowłóknin i geosyntetyków oraz zasadzono niespełna 4000 roślin. W rezultacie wielu prób powstał HYDROBOX – innowacyjne połączenie wielofunkcyjnej geowłókniny, drenującej maty i wydajnego polimeru.

HYDROBOX zadziałał na rośliny jak kroplówka. Podczas przeprowadzania prób laboratoryjnych dr Lejcuś sprawdzał działanie wynalazku również na swoich grządkach. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania. Kwiaty i warzywa rosły w błyskawicznym tempie.

Na plantacji malin wystarczyło umieścić HYDROBOX pod roślinami raz na 3 lata, a plony zwiększyły się o 36%. Wkrótce okazało się, że dzięki HYDROBOXowi można utrzymać roślinność w miejscach dotychczas dla nich niekorzystnych – np. na skarpach, nasypach, stromych zboczach czy rekultywowanych składowiskach odpadów.

HYDROBOX szybko zyskał uznanie instytucji naukowych na całym świecie. Został nagrodzony za innowacyjność w Polsce, Belgii i Malezji. Nowatorskim rozwiązaniem zainteresowały się kraje europejskie (Hiszpania, Włochy) i arabskie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Turcja), w których występują problemy z niedoborem wody.

W 2012 roku wynalazek skomercjalizowano. Była to pierwsza w kraju komercjalizacja w ramach programu unijnego Innowacyjna Gospodarka. Wzmożone zainteresowanie mediów zaowocowało pozyskaniem niezależnych inwestorów i rozwinięciem produkcji na skalę masową.